Bizalomtánc

Mindannyian lelki közelségre vágyunk. A lelki közelség a jó kapcsolat alapja. Lelki közelség nem létezik bizalom nélkül. Barátság nem létezik bizalom nélkül. A bizalom sérülékeny, törékeny. A megelőlegezett bizalom a legnagyobb ajándék, amit kaphatunk. A kölcsönös bizalom a lelkek találkozása.

Megélni a bizalmat megtartó és felemelő érzés. A lelki közelséghez való viszonyunkat már csecsemőkorban megtapasztaljuk és később ezt a mintázatot ismételjük kapcsolataink során. Ha a csecsemő érzi, hogy számíthat az anya elfogadására, szeretetére, odafigyelésére, akkor megtanulja, hogy bízhat a külvilágban és önmagában. Ilyenkor átéli, hogy szerethető és ezen tapasztalata segítségével boldogul a későbbiekben. Mert a legtöbb, amit anyaként adhatunk gyermekünknek, az a feltétel nélküli bizalom. Azonban ha az anya szorong vagy hétköznapi gondok gyötrik, nem tud a csecsemő igényeire adekvát válaszokat adni, nem tud jelen lenni és a gyermek érzéseit visszatükrözni. Ilyenkor törékeny alapról indul az elfogadás és a bizalom képessége, felnőttként pedig az egyén ezen a szemüvegen keresztül szűri meg és értelmezi a kapcsolatait. Életének mozgatórugója gyakran a csalódástól való félelem lesz, és mivel azt gondolja, hogy a bizalom törékeny, ezért nehezen előlegezi meg ezt.

De a bizalom kitartó munkával, odafordulással, elfogadással, szeretettel újraépíthető. Mintha járni tanítanánk a csecsemőt, kezét fogva, örülve és átölelve minden apró lépésért, amit önállóan megtesz. Támogatni, hogy sikerülni fog, jelen lenni, reagálni, figyelmet, elfogadást, odafigyelést, szeretet adni neki az úton. Annak a hitét, hogy bármi történik, ott vagyunk karnyújtásnyira. Ám a lépést neki kell megtennie, felállnia, elindulnia.

Minden kapcsolat arra tanít, hogy bízzunk ösztöneinkben, önmagunkban, próbáljuk a másikat kicsit közelebb engedni magunkhoz, hogy viszontláthassuk önmagunkat benne, hogy örülhessünk a találkozásnak. Megtaníthat arra, hogy akkor is szeressük önmagunkat, ha haragosak vagy indulatosak vagyunk. Hogy kifejezzük társas igényeinket és megtapasztaljuk a másik részéről a támogatást.

Az újraépített bizalom kialakulásához idő kell, de amikor sikerül, megtanul hinni saját értékességében a bizalomvesztett lélek. Mert a bizalom elfogadó. A bizalom támogató. A bizalom személyre szóló. A bizalom közel hoz. És a kölcsönösség megtapasztalásakor bálteremben táncolnak a lelkek.

Fotó: Pexels

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: